Výstava betlémů a górnoślaskich szopek

Letos již po třetí připravila TJ Ostrava výstavu 156 betlémů vyrobených zejména dětmi a mládeží ze slezského regionu Česka a Polska, která byla umístěna v prostorách radnice městského obvodu Moravské Ostrava a Přívoz, který se na této akci spolupodílel.

Na otevření výstavy generální konzulka Polské republiky v Ostravě paní Anna Olszewska vyzvedla přeshraniční spolupráci TJ Ostrava a se starostkou městského obvodu MOaP Petrou Bernfeldovou hodnotily široký záběr činnosti TJ Ostrava nejen ve sportovní, ale i v kulturní oblasti.   

 Součástí výstavy je každoročně soutěžní expozice výrobků s vánoční tématikou, které se letos zúčastnilo 10 předškolních, školních a zájmových kolektivů. Ty byly odměněny věcnými cenami spolu se sportovci TJ Ostrava při předvánočním vystoupení Galashow mažoretek ve Sportovním areálu Varenská.

Výstavu shlédlo přes 2000 návštěvníků z různých koutů ČR i ze zahraničí. Zápisy v knize návštěv vyzdvihují zapojení dětí a mládeže do tvůrčí aktivity a nabízenou inspiraci široké škály vánočních výrobků i různorodých výrobních materiálů. Podle mnohých záznamů jsme obstáli v konkurenci s ostatními betlemářskými výstavami v Ostravě a vstup zdarma byl oceňován zejména vedoucími dětských kolektivů jako nebývalý čin hoden neziskové organizace.