Sportovní klub vozíčkářů Ostrava pořádá ve dnech 23. a 24.5.2014 ve sportovním areálu Tělovýchovné jednoty Ostrava na Varenské ulici v Ostravě jubilejní 20.ročník Mistrovství české republiky ve stolním tenise vozíčkářů.

Ve sportovním areálu Tělovýchovné jednoty Ostrava probíhají klání vozíčkářů ve stolním tenise o titul mistra ČR od roku 1994 a mezinárodní turnaje Czech Open  - Para Table Tennis od roku 1999 (vloni za účasti 250 sportovců a doprovázejících z 30 států světa). Proto se neustále vylepšují jak bezbariérové, tak i sportovní, stravovací a rekondiční podmínky. V roce 2012 bylo za podpory Nadace ČEZ modernizováno relaxační centrum, vloni díky Skupině ČEZ pro invalidy vybudovány nové toalety. Při zahájení letošního MČR bude předána do užívání ostravským vozíčkářům posilovna pro pravidelné rekondiční tréninky, na jejímž financování se podílela společnost Plzeňský Prazdroj programem Prazdroj lidem a na prvotní vybavení přispěla opět Skupina ČEZ.

 

 

Stolním tenisem postižených se v šedesátých létech minulého století v Československu zabýval P.Bulej, kolem kterého začala vznikat skupina zájemců o turnaje. Poprvé na mezinárodní úrovni hráli stolní tenis českoslovenští vozíčkáři v roce 1966 na Mezinárodních hrách paraplegiků ve Vídni. Jejich snažení vyústilo účastí na Mistrovství Evropy v roce 1989 ve Vídni. V té době reprezentoval Michal Stefanu, talent, velký dříč a pozdější několikanásobný mistr světa, olympijský vítěz, mistr Evropy. Po roce 1990 začali stolní tenisté jezdit na turnaje do zahraničí, Portogruaro (Itálie), Bielefeld (Německo) Piešťany (Slovensko), Amsteten (Rakousko).

I podmínky na domácí scéně se měnily. V roce 1995 vznikla nová sportovně technická komise ČR ze zástupců všech deseti existujících klubů. Byl přijat nový soutěžní řád a v roce 1996 byl odehrán první ročník Českého poháru ve třech skupinách a to bez rozdílu postižení a pohlaví. Nyní se turnaje hrají ve třech kategoriích – ženy, muži para a muži kvadru. Během roku se zúčastňuje mistrovské soutěže více než 85 sportovců. Naši reprezentanti J.Pivarčiová, M.Zvolánek, T.Přibyl, F.Glazar, M.Stefanu, L.Trčka a R.Tauš pod legendárním trenérem L. Havlem dosáhli výrazných medailových úspěchů na mistrovstvích světa, mistrovstvích Evropy a na paralympiádách.

Tímto vrcholným turnajem, kde bude bojovat 28 hráčů v kategoriích muži para, muži kvadru a ženy bez rozdílu postižení, uzavírají stolní tenisté vozíčkáři v České republice sezónu 2013. Mistrovství je součástí projektu Ostrava evropské město sportu 2014 a záštitu převzala náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje paní Mgr. Věra Pálková.


Předběžný časový harmonogram
22.5.2014 - příjezd a prezence hráčů, tréninky, rekondiční cvičení
losování jednotlivých soutěží
23.5.2014 - 9:00 - slavnostní zahájení
10:00 – průběh soutěží prvního hracího dne
24.5.2014 - 9:00 – průběh soutěží druhého hracího dne
19:00 - slavnostní ukončení, předávání cen vítězům,
večeře a závěrečný večírek
25.5.2014 - odjezd hráčů

Soutěže:
1. Jednotlivci ženy TT 3 - 5 (para)
2. Jednotlivci muži TT 1 - 2 (kvadru)
3. Jednotlivci muži TT 3 - 5 (para)
4. Čtyřhra Open
5. Dvoučlenná družstva Open
6. Open