Energetické úspory areálu TJ Ostrava

Energetické úspory areálu TJ Ostrava

Doba realizace projektu: 1.9.2022 – 30.6.2023

Projekt: Energetické úspory areálu TJ Ostrava

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_371/0025659

Stručná anotace projektu:

Cílem projektu je zvýšení účinnosti a rozvoj energetické infrastruktury sportovního areálu na ul. Varenská v Ostravě.

 Jsou navržena opatření typu zateplení, decentralizace zdroje tepla, MaR, instalace OZE pro výrobu tepla a elektřiny, rekonstrukce rozvodů tepla a elektřiny, LED osvětlení, energetický management. Žadatel je spolek (CZ NACE 93110), malý podnik, ekonomicky zdravý (vlastní významný majetek), je plátcem DPH s částečným nárokem na odpočet (20% objemu DPH).

Oficiální dokument k projektu naleznete zde: