Hodnocení spokojenosti členů našeho sportovního areálu

Informace:

Michaela Hadáčková je členkou spolku Tělovýchovné jednoty Ostrava, extraligová volejbalová hráčka a rovněž studentkou VŠB-TUO. V rámci své diplomové práce připravila pro všechny naše návštěvníky, sportovce a členy dotazník na téma: Hodnocení spokojenosti členů sportovního areálu TJ Ostrava. Více informací naleznete v textu níže nebo v uvedených odkazech. Děkujeme za Vaší zpětnou vazbu a ochotu vyplnit tento dotazník. Níže se Vám představí v textu samotná členka našeho spolku.

Vážení sportovci,

jsem studentkou Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě Ekonomické fakulty oboru Management. Píšu závěrečnou diplomovou práci na téma: Hodnocení spokojenosti členů sportovního areálu. Touto cestou Vás prosím o vyplnění krátkého dotazníku, který je zcela anonymní. Veškeré informace uvedené v něm budou sloužit pro sběr odpovědí a následného zhodnocení spokojenosti s areálem Tj Ostrava.

Mnohokrát děkuji za ochotu a Váš strávený čas nad vyplněním.

ODKAZ NA DOTAZNÍK:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU17nKcX1R-OQZ5Y12gIHhVXmgt8pOKB01LFhWkB914anV5g/viewform