klub jógy

historie

Klub jógy vstoupil do společenství TJ Nová huť v roce 1972. Jeho začátky byly obtížné. Chyběla základní odborná literatura, metodika i finanční prostředky. Propagace jógy, jako životního stylu moderního člověka, byla v počátcích klubu chápána jako něco absolutně neslučitelného s tehdejší komunistickou ideologii a filosofií. Členové klubu získávali informace a literaturu o svém sportu nejrůznějším způsobem ze zahraničí.

Teprve v roce 1974 tehdejší ČSTV zařadil organizovanou jógu do odboru základní a rekreační tělesné výchovy (ZRTV), čímž byla legalizována. Zájem o cvičení jógy v Ostravě zvyšovali zkušení hostující lektoři, jako Dr. Gitananda z Indie, či paní Osius z USA. Klub sám jógu propagoval víkendovými soustředěními, přednáškami i veřejnými vystoupeními v halách. Jeho činnost se postupně rozšiřovala o alternativní medicínu, fytoterapii, zdravou výživu a další obory, které s jógou přímo souvisí.

V TJ NH se jóga vyčlenila z klubu AZOV v roce 1992 a je členem Unie jógy ČR. Působí v ní přes 40 kvalifikovaných cvičitelů, kteří vedou pravidelné kurzy a semináře pro více jak 1500 zájemců v 15 střediscích na území regionu.

Od roku 1995 se klub jógy začlenil do Českého svazu jógy.

Přejít na web klub jógy

kontakty

Herbert Konečný

předseda klubu
mobil: +420 737 624 916
e-mail: jogaostrava@seznam.cz

V případě zájmu o cvičení je možné se přihlásit u předsedy klubu.