klub judo

Přejít na web tjjudoostrava.cz

historie

Judisté rozvíjejí činnost již od roku 1953. Pro vzrůstající zájem o tento sport mezi ostravskou mládeží byl klub juda v r. 1959 rozšířen i o ženskou složku. Počáteční problémy s tělocvičnami byly vyřešeny v roce 1965, kdy si judisté TJ NH upravili sál hostince „Na Hranici“ v Ostravě-Hrabůvce. Systematická práce s mládeží brzy přinášela první úspěchy. Měly podobu titulů dorosteneckých přeborníků republiky a postupu družstva mužů do II. ligy v roce 1983. Po výstavbě speciální haly v areálu TJ NH na Varenské ulici judisté přešli z Hrabůvky do tohoto nového zařízení. V posledních letech se bohatá činnost klubu juda TJ Ostrava opírá o poměrně široký a kvalitní kádr mládeže.

Oddíl s více než 60-ti letou tradicí vychoval za dobu své existence řadu mistrů a reprezentantů České republiky. Klub každým rokem pořádá řadu turnajů pro všechny věkové kategorie na úrovni republiky s účastí sportovců z okolních států.

Klub judo je finančně podporován statutárním městem Ostrava.

Stálý nábor

Oddíl Judo TJ Ostrava pořádá stálý nábor nových členů – pět let a starší

Zájemci se můžou přihlásit během celého roku. Tréninky se konají každé úterý a čtvrtek od 16 do 18 hodin v hale judo TJ OSTRAVA na Varenské ulici.

Bližší informace na telefonním čísle +420 725 105 079
Kurzy vedou kvalifikovaní trenéři.

kontakty

Petr Sumara

předseda oddílu
mobil: +420775 093 834
e-mail: petr.sumara@email.cz

David Tluček

předseda oddílu
mobil: +420 725 105 079
e-mail: david.tlucek@seznam.cz

zásady juda

Zdvořilost – respektovat druhé
Odvaha – poctivé jednání
Upřímnost – znamená říct to, co si člověk myslí
Čest – dodržet dané slovo
Skromnost – znamená nevynášet sama sebe do nebe
Respekt – bez něho není důvěry
Sebeovládání – znamená udržet na uzdě svůj hněv
Přátelství – je nejčistší z lidských citů
Judo – je kytice svázaná ze všech těchto květů

Galerie