klub juda

Přejít na web Judo TJ Ostrava

historie

Judisté rozvíjejí činnost již od roku 1953 a jsme jedním z nejstarších klubů v Ostravě. Pro vzrůstající zájem o tento sport mezi ostravskou mládeží byl klub juda v r. 1959 rozšířen i o ženskou složku.

Počáteční problémy s tělocvičnami byly vyřešeny v roce 1965, kdy si judisté TJ Nová Huť upravili sál hostince „Na Hranici” v Ostravě-Hrabůvce. Systematická práce s mládeží brzy přinášela první úspěchy. Měly podobu titulů dorosteneckých přeborníků republiky a postupu družstva mužů do II. ligy v roce 1983. Po výstavbě speciální haly v areálu TJ NH na Varenské ulici judisté přešli z Hrabůvky do tohoto nového zařízení.

Klub judo je finančně podporován statutárním městem Ostrava.

Současnost

 

V posledních letech se bohatá činnost klubu juda TJ Ostrava opírá o poměrně široký a kvalitní kádr mládeže. Oddíl se 70 letou tradicí vychoval za dobu své existence řadu mistrů a reprezentantů České republiky. 

Cvičí u nás jak zájemci, kteří judo dělají pro zábavu, tak ti, kteří si vybrali dráhu ryze sportovní a to ve věku od těch nejmenších po dospělé. Pod vedením školených a zkušených trenérů, kteří mají zkušenosti nejen z našich nejvyšších soutěží, ale i mezinárodních závodů.

Fungujeme přirozeně jako rodina, jako jeden tým.

PRAVIDELNĚ POŘÁDÁME

 

Každým rokem pořádáme řadu turnajů s účastí sportovců z okolních států. Námi pořádané Velké ceny Ostravy jsou pravidelně zařazovány mezi kvalifikační turnaje pro postup na Přebor České republiky kategorie U14.

Pro naše svěřence pravidelně pořádáme několik soustředění – jarní, zaměřeno na fyzickou přípravu, a pokud počasí dovolí i na lyžování. Letní soustředění je obvykle spojeno s koly a vodáctvím a zimní s přespáním v našem dojo (tělocvična) v areálu TJ Ostrava.

Členové klubu se ve velké míře zapojují do tréninkových kempů a soustředění organizovaných jak námi, českým svazem juda i spřátelenými kluby.

JAK TRÉNUJEME

Na tréninku spolu cvičí děti různých věkových kategorií. Mladší žák se žlutobílým páskem může mít randori (cvičný zápas) třeba s 16 letým zkušeným borcem s modrým páskem. Přirozeně podporujeme to, že ti starší a zkušenější slouží jako vzory pro ty mladší a zároveň jim aktivně pomáhají v jejich samostatném výcviku.

 Zpočátku výcviku klademe nejvyšší důraz a pozornost na výchovu dětí, jejich přístup k pravidelné činnosti, zlepšení motoriky, koncentrace, respektu vůči sobě navzájem a trenérům. Výsledky této práce jsou viditelné nejen na tréninku, ale také v jejich rozvoji v osobním životě, v kolektivu a ve škole. Judo rozvíjí disciplínu a respekt nejen k sobě samotnému, ale také k ostatním.

KDY TRÉNUJEME

Přípravka (od 4 let)

Úterý                                                16:00 – 17:45

Čtvrtek                                             16:00 – 17:45

Mladší žáci, mláďata (7 – 11 let)

Pondělí                                             16:00 – 17:30

Středa                                              16:00 – 18:00

Pátek                                                16:00 – 17:30

Starší žáci, dorost, junioři (od 12 let)

Pondělí                                             17:15 – 19:00

                                                    Úterý                                                17:00 – 18:00 (posilovna, vybraná skupina)

Středa                                              16:00 – 18:00

Pátek                                                17:15 – 19:00

Stálý nábor

Oddíl Judo TJ Ostrava pořádá stálý nábor nových členů – od čtyř let.
Zájemci se mohou přihlásit během celého roku. 

kontakty

Petr Mück

předseda oddílu
mobil: +420 733 699 791
e-mail: tjjudoostrava@email.cz

David Tluček

místopředseda oddílu, hlavní trenér
mobil: +420 725 105 079
e-mail: tjjudoostrava@email.cz

Renáta Warmužová

trenér, mláďata, přípravka
mobil: +420 603 886 232
e-mail: tjjudoostrava@email.cz

zásady juda

Zdvořilost – respektovat druhé
Odvaha – poctivé jednání
Upřímnost – znamená říct to, co si člověk myslí
Čest – dodržet dané slovo
Skromnost – znamená nevynášet sama sebe do nebe
Respekt – bez něho není důvěry
Sebeovládání – znamená udržet na uzdě svůj hněv
Přátelství – je nejčistší z lidských citů
Judo – je kytice svázaná ze všech těchto květů

Galerie