Prezidium TJ Ostrava přijalo žádost Jiřího Močkoře o abdikaci na funkci člena prezídia TJ Ostrava pro ukončení funkčního období rektora Ostravské univerzity.

Místo něj byl navržen a dnem 20.7.2015 za člena prezídia TJ Ostrava kooptován prorektor Ostravské univerzity pro mezinárodní vztahy doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.