Historie »  14. května 1952 založena ZSJ Ocel NHKG, předchůdce Tělovýchovné jednoty Nová huť Ostrava, Tělovýchovné jednoty Mittal Ostrava a v současnosti Tělovýchovné jednoty Ostrava.

Poslání » Tělovýchovná jednota Ostrava organizuje sportovní, společenské, kulturní a volnočasové vyžití dětí, mládeže, dospělých, výkonnostních a vrcholových sportovců, handicapovaných občanů a široké veřejnosti.

Dokumenty »

Partneři »