Dne 29.4.2014 se konala volební valná hromada TJ Ostrava. Delegáti jednotlivých sportovních klubů schválili zejména zprávu o výsledcích hospodaření TJ, roční závěrku a hospodářský výsledek za rok 2013, zprávu o činnostech TJ v uplynulém volebním období, zprávu o činnosti dozorčí rady TJ, rozpočet TJ na rok 2014. Dále si vyslechli koncepční zaměření činnosti navrhovaného prezídia a dozorčí rady na léta 2014-2018, na jehož základě bylo zvoleno prezídium TJ Ostrava ve složení Prof. RNDr. Močkoř Jiří, DrSc., Ing. Konkolski Stanislav, Ph.D., Mgr. Vidura Pavel a Ing. Návrata Ivan. Do dozorčí rady byli zvoleni Ing. Tomášek Pavel, Ing. Čechák Roman a Hájko Marián. Na prvním zasedání prezídia byl do funkce ředitele TJ Ostrava jmenován Ing. Staníček Tomáš a za prezidenta TJ zvolen Ing. Konkolski Stanislav, Ph.D. Za předsedu dozorčí rady TJ Ostrava byl zvolen Ing. Tomášek Pavel.

Přijaté usnesení z valné hromady naleznete v sekci Dokumenty.