Žádosti o investiční dotace na šatny se sociálním zázemím opět zamítnuty

V uplynulých dvou létech jsme ve Sportovním areálu Varenská zlepšovali neutěšený stav našich zařízení s důrazem na snižování energetické náročnosti (výměna oken, zateplení skleněných výplní v halách, opravy střešních plášťů se zateplením).

Nedůstojným prostorem v areálu dlouhodobě zůstává šatna (Unimo buňka) pro sportující veřejnost na venkovních kurtech, která tvořila prvotní vybavení staveniště v roce 1980. Přestože hledáme cesty k financování u nejrůznějších institucí a opakovaně podáváme žádosti o investiční dotace na Město Ostravu i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, nenalézáme u nich pochopení a havarijní situace odstraňujeme nákladnou údržbou.

V rámci programu Ostrava – evropské město sportu 2014 zpřístupňujeme o víkendech náš areál zdarma ke sportovnímu a zábavnému vyžití veřejnosti, která nás plísní za odpuzující sociální prostředí. A výroky Statutárního města Ostravy i MŠMT z uplynulého měsíce k žádostem o dotaci zní opět zamítavě. Všem našim návštěvníkům se hluboce omlouváme za toto sociální zázemí, ale v řešení zůstáváme bezradní. Rádi Vás u nás uvítáme a vynasnažíme se tento nedostatek nahradit dobře připravenými  sportovišti a službami.

Připomeneme si tuto dlouholetou epizodu nad volebními lístky, Ostravo!!!