Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000279

Stručná anotace projektu:

Cílem projektu je podpora turistického ruchu v šilheřovicko-krzyźanowické oblasti. Chceme prostřednictvím rekonstrukce a renovace významných historických památek, vytvořením společné naučné stezky a vybudováním důstojného zázemí pro turisty (Oranžerie a Vozovna) posílit zájem turistů a vytvořit poptávku po vícedenních návštěvách bývalého eichendorffského panství. Tím vytvořit ucelený kulturně-historický komplex s možností poznání přírodních atraktivit a sportovního vyžití.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státního rozpočtu České republiky.