Doba realizace projektu:  1.1.2019 – 31.12.2019

Projekt:                    Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže v 10 klubech TJ Ostrava

Ev.číslo smlouvy:   0927/2019/ŠaS

Poskytovatel:          Statutární město Ostrava

Stručná anotace projektu:

Záměrem projektu je podpora při zajišťování pravidelné sportovní činnosti se zaměřením na aktivity dětí a mládeže a organizování akcí pro tyto sportovce. Cílem projektu je dětem a mládeži zajistit celoroční pravidelnou činnost pod odborným