Doba realizace projektu:  1.1.2019 – 31.12.2019

Projekt:                    Zabezpečení sportovního centra mládeže TJ Ostrava ve volejbale  

Ev.číslo smlouvy:   0604/2019/ŠaS

Poskytovatel:          Statutární město Ostrava

Stručná anotace projektu:

Záměrem projektu je z široké členské základny vybírat sportovně talentovanou mládež a poskytovat jí systematickou péči pod odborným dohledem kvalifikovaných trenérů, vychovávat vrcholové sportovce a reprezentanty ČR.