Doba realizace projektu:  1.6.2019 – 31.12.2019

Projekt:                    Podpora sportovní činnosti v TJ Ostrava

Ev.číslo smlouvy:  11161/2019/OŠR

Poskytovatel:          Statutární město Ostrava MOaP

Stručná anotace projektu:

Záměrem projektu je podpora při zajišťování pravidelné sportovní činnosti se zaměřením na aktivity dětí a mládeže a organizování akcí pro tyto sportovce. Cílem projektu je dětem a mládeži zajistit celoroční pravidelnou činnost pod odborným dohledem trenérů a cvičitelů.